Η επιβίωση ενός κλώνου είναι η εξαίρεση στον κανόνα

Η επιβίωση κάποιου κλώνου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε κάποια ιδιαίτερη εύνοια της τύχης, καθώς μόνο σε ένα πολύ μικρό αριθμό κλωνοποιημένων εμβρύων εκφράζεται με φυσιολογικό τρόπο ένα γονίδιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το γονίδιο με την ονομασία Oct4, το οποίο βρίσκεται σε όλα τα φυσιολογικά έμβρυα. Οπως διαπιστώθηκε, μόνο στο 1/3 των κλωνοποιημένων εμβρύων υπήρχε το συγκεκριμένο γονίδιο και επιπλέον σε όσα υπήρχε στις περισσότερες περιπτώσεις εκφραζόταν με μη φυσιολογικό τρόπο.

Είναι απόλυτα λογικό να σκεφτεί κανείς ότι και άλλα γονίδια, όπως το συγκεκριμένο, δεν εκφράζονται ή δεν υπάρχουν στα κλωνοποιημένα έμβρυα. Και αν η οποιαδήποτε ανωμαλία αναφορικά με το Oct4 δεν είναι συμβατή με τη ζωή, τι συνέπειες θα υπάρχουν άραγε για τους κλωνοποιημένους οργανισμούς (και μάλιστα ανθρώπους), από ανάλογες γονιδιακές ανωμαλίες, που είτε εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή είτε δεν είναι μοιραίες μεν για τη ζωή, αλλά θα είναι υπεύθυνες για διάφορες οργανικές ανωμαλίες;

Διαβάστε επίσης