Σε όλο και μικρότερες ηλικίες αρχίζουν οι νέοι τα ναρκωτικά

Σε ηλικία μικρότερη των 15 ετών αρχίζουν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών οι νέοι στην Ελλάδα. Η βαθμιαία την τελευταία πενταετία μείωση της ηλικίας έναρξης της χρήσης καθιστά όλο και περισσότερο αναγκαία την παρέμβαση για απεξάρτηση, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) η πλειονότητα των νεαρών χρηστών διακόπτει (συνήθως λίγο πρίν την έναρξη της χρήσης) και την παρακολούθηση των μαθημάτων στο σχολείο.

Η έναρξη της χρήσης γίνεται (στην πλειονότητα των νεαρών) με παράνομες ουσίες (χασίς , χάπια ) ακολουθεί η κύρια ουσία κατάχρησης και τέλος η πρώτη ενέσιμη χρήση της (σε ηλικία 20 περίπου ετών).

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω μείωσης της ηλικίας έναρξης χρήσης προκύπτει και η μείωση της ηλικίας έναρξης της θεραπείας (μειώθηκε στα 24,4 χρόνια από τα 27 που τοποθετούνταν στα 1996) .

Τα παραπάνω στοιχεία κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους του ΚΕΘΕΑ στη διάρκεια παρουσίασης του Ανοιχτού Θεραπευτικού Προγράμματος για Εφήβους Χρήστες Ουσιών που θα εφαρμόζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή του νέου προγράμματος άρχισε μόλις σήμερα στη Θεσσαλονίκη (σε κτίριο της οδού Ρεμπέλου 7 στο κέντρο της πόλης) και θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, καθώς είναι το πρώτο αντίστοιχο πρόγραμμα που λειτουργεί εκτός Αθηνών.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (2002-2006) για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ως πρόγραμμα υψηλής προτεραιότητας με δεδομένη την αύξηση των ποσοστών χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από τους εφήβους.

Σε μήνυμα της η υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Ελπίδα Τσουρή αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της χώρας εναντίον των ναρκωτικών ενώ υπογράμμισε ότι στο πενταετές σχέδιο τίθεται ως κύριος στόχος η ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ειδικά για το νέο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τονίζεται ότι θα αποτελέσει μια αξιόπιστη και έγκυρη θεραπευτική πρόταση προς τους χρήστες και παράθυρο ελπίδας για την τοπική κοινωνία.

Το νέο πρόγραμμα εφήβων της Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξη του (προβλέπεται για τις αρχές του 2003) Συμβουλευτικό Σταθμό, Ανοιχτή κοινότητα, κέντρο κοινωνικής δραστηριοποίησης και κέντρο οικογενειακής στήριξης.

Διαβάστε επίσης