Σε όλο και μικρότερες ηλικίες αρχίζουν οι νέοι τα ναρκωτικά

Περιστατικό έναρξης χρήσης ναρκωτικών σε ηλικία μόλις 9 χρόνων καταγράφτηκε σε έρευνα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, σύμφωνα με την οποία η μέση ηλικία έναρξης ναρκωτικών ουσιών από τους νέους στη Θεσσαλονίκη, είναι μεταξύ 15 και 19 χρονών, όταν παλαιότερα κυμαινόταν μεταξύ 21 και 30.

Η μελέτη που εκπόνησαν οι φοιτητές της Ιατρικής του ΑΠΘ, Ηλέκτρα Μιχαλοπούλου-Μανωλούτσιου, Βασιλική Μαργαρίτη και Γεώργιος Ταμουρίδης με επικεφαλής τον καθηγητή ιατροδικαστικής Δημήτριο Ψαρούλη παρουσιάστηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.

Το υλικό της μελέτης προέρχεται από τα αρχεία του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ και περιλαμβάνει τις ιατρικές συνεντεύξεις 4.088 προσαχθέντων κατηγορούμενων για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Βάσει των στοιχείων της μελέτης, από το σύνολο των προσαχθέντων το 93% ήταν άνδρες και μόλις το 7% γυναίκες. Οι περισσότεροι ξεκινούν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών με ινδική κάνναβη σε ποσοστό 73,9% και το 81% αυτών μέσα σε δύο χρόνια μεταπίπτουν στη χρήση ηρωίνης, ενώ ποσοστό 8,5% ξεκινά τη χρήση ναρκωτικών με ηρωίνη.

Τα συμπεράσματα για τις αιτίες διάδοσης των ναρκωτικών εντοπίζονται στον ψυχισμό του φύλου και της ηλικίας έναρξης των χρηστών, στην οικογενειακή κατάσταση, στις αξίες και τα πρότυπα που προβάλλονται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση.

Παράλληλα κατά την παρουσίαση της μελέτης τονίστηκε από τους ερευνητές ότι βάσει των στοιχείων προκύπτει ότι η χρήση ηρωίνης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας καθώς οι νέοι αγνοούν τις συνέπειες από την ενδοφλέβια χρήση.

Εξάλλου, σε έρευνα των φοιτητών Θωμά Σταυρακάκη και Χρήστου Τζουλάκη που χρησιμοποίησαν στοιχεία από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, αναφέρεται ότι έγινε καταγραφή 50 νέων ψυχοτρόπων ουσιών στο χρονικό διάστημα Μάιος- Νοέμβριος 2001.

Σκοπός της εργασίας ήταν η διαπίστωση του είδους και του αριθμού των εξαρτησιογόνων ουσιών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, οι συνδυασμοί αυτών, η συχνότητα χρήσης τους καθώς και η κατάληξη της χρήσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ουσιών.

Το κυριότερο συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι από την περιστασιακή χρήση περισσότερων από 500 ουσιών, οι ευκαιριακοί χρήστες καταλήγουν στη χρήση 4-5 ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως οι πλέον χρησιμοποιούμενες εξαρτησιογόνες και ψυχοτρόπες.

Διαβάστε επίσης