ΠΟΥ: Καλύτερη πρόσβαση σε θεραπείες κατά του AIDS

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σε μία προσπάθεια να ενδυναμώσει τη δράση του κατά του AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες εξέδωσε για πρώτη φορά έναν κατάλογο με τις συνιστώμενες θεραπευτικές αγωγές για το AIDS. Παράλληλα ο ΠΟΥ συμπεριέλαβε τα φάρμακα του AIDS στη λίστα των απαραίτητων φαρμάκων. Η κίνηση αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ευρύτερη πρόσβαση σε θεραπείες στα επόμενα χρόνια.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι σχεδόν έξι εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS χρειάζονται πρόσβαση στις θεραπευτικές αγωγές και σε φάρμακα όπως τα αντιρετροϊκά.

Σήμερα μόλις το 5% των ατόμων που χρειάζονται θεραπεία, στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει πρόσβαση σε κάποια θεραπευτική αγωγή.

Ο ΠΟΥ πιστεύει ότι τουλάχιστον τρία εκατομμύρια άτομα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, που χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα μέχρι το 2005, κάτι που μεταφράζεται σε τουλάχιστον δεκαπλάσια αύξηση.

Οι νέες οδηγίες για τις θεραπευτικές αγωγές καθώς και ο χαρακτηρισμός των αντιρετροϊκών φαρμάκων ως απαραίτητα αποτελούν σημαντικά βήματα στη στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας του AIDS. Οι κυβερνήσεις, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να κάνουν πιο προσιτές τις θεραπείες κατά του ιού HIV.

Η απόφαση του ΠΟΥ να συμπεριλάβει τα αντιρετροϊκά φάρμακα στη λίστα των απαραίτητων φαρμάκων, ακολούθησε τις συστάσεις της επιτροπής των ειδικών για τη χρήση των απαραίτητων φαρμάκων, μία επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς ανεξάρτητους επιστήμονες.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων που υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα των αντιρετροϊκών φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία δείχνει ότι τα φάρμακα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις χώρες αυτές.

Οι επιλογές της επιτροπής των ειδικών επιτρέπουν τη χρήση συνδυασμών φαρμάκων, πολλά από τα οποία γίνονται ολοένα και πιο προσιτά στους κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών.

Διαβάστε επίσης