Αντιδράσεις για το μεταλλαγμένο ρύζι στη Θεσσαλονίκη

Ερωτηματικά για την προσπάθεια άρσης του μορατόριουμ που ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αφορά την καλλιέργεια μεταλλαγμένων διατύπωσαν εκπρόσωποι της νομαρχιακής κίνησης “Οικολογία Αλληλεγγύη -Συνασπισμός των Πολιτών” και της δημοτικής κίνησης “Θεσσαλονίκη των πολιτών και της οικολογίας” μετά την εισηγητική έκθεση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας για πειραματικές καλλιέργειες μεταλλαγμένου ρυζιού στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το νομαρχιακό σύμβουλο Μιχάλη Τρεμόπουλο, πίσω από την προσπάθεια για την εκτέλεση πειραμάτων σε γενετικώς τροποποιημένο ρύζι, κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα πολυεθνικών που θέλουν να εξοικειώσουν τους καταναλωτές με την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην ελληνική επικράτεια αφού, σύμφωνα με έρευνα, το 92,5% της κοινής γνώμης τάσσεται ενάντια στην κατανάλωση μεταλλαγμένων.

“Σκοπός της απελευθέρωσης στον αγρό του γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού είναι να ελεγχθεί εάν είναι αποτελεσματική η προκληθείσα μετάλλαξη, όσον αφορά την ανθεκτικότητα σε παθογόνους μύκητες και εάν υπάρχει αντοχή σε γνωστό ζιζανιοκτόνο. H προτεινόμενη πειραματική απελευθέρωση του γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού ουδόλως θα απαντήσει στο ερώτημα εάν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον, είτε αυτός αφορά στην οριζόντια μεταφορά γονιδίων σε άλλα φυτά, είτε την μετάδοση της ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα, είτε στην αλλαγή της γενετικής σύστασης των μικροβίων του εδάφους. Ακόμη, με την πειραματική αυτή απελευθέρωση δεν μελετώνται οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τη χρησιμοποίηση αλληλουχιών που αυξάνουν την αντοχή σε αντιβιοτικά” τόνισε ο κ.Τρεμόπουλος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλή της δημοτικής κίνησης, καθηγητή Ιατρικής Τάσο Κουράκη, όπου εφαρμόστηκαν οι πειραματικές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο, είχαν ως αποτέλεσμα την γενετική επιμόλυνση των φυτών της περιοχής όπου διεξήχθησαν.

“Με τις θέσεις και τις αντιρρήσεις αυτές βρίσκεται σύμφωνος και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο οποίος στις 5/6/2001, με πόρισμα επιτροπής που συνέστησε για να εξετάσει τις επιπτώσεις των Γ.Τ. οργανισμών στην υγεία του ανθρώπου, ανάμεσα στα άλλα επισημαίνει ότι “η απελευθέρωση των Γ.Τ. οργανισμών στο περιβάλλον είναι μια διαδικασία που πρέπει να ανασταλεί για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε να παραχθεί η αναγκαία τεχνογνωσία που θα εγγυάται τη μη πρόκληση βλάβης στην υγεία και το περιβάλλον” συμπλήρωσε ο κ.Κουράκης.

Διαβάστε επίσης