Παπαδόπουλος: Σημαντικό μέτρο η αξιολόγηση των διευθυντών του ΕΣΥ

Σταθμό στην ιστορία του ΕΣΥ αποτελεί η αξιολόγηση των διευθυντών-ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία δήλωσε ο υπουργός Υγείας κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έχει καταρτιστεί και έχει ήδη δοθεί για δημοσίευση ο κατάλογος των ”εθνικών κριτών”, ανθρώπων δηλαδή που προέρχονται από τον πανεπιστημιακό χώρο, αλλά και Ελλήνων που έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό, οι οποίοι θα κρίνουν το έργο των διευθυντών-γιατρών.

Το συμβούλιο αυτό, θα αρχίσει την αξιολόγησή του με σειρά αρχαιότητας όσων διευθυντών υπηρετούν σήμερα στο ΕΣΥ, αξιολόγηση που αποτελεί, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, σημαντική καινοτομία απαραίτητη στη λειτουργία του συστήματος. Δεν υπάρχει στοιχείο της αξιολόγησης σήμερα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αν δεν ακολουθήσουμε διαδικασίες που είναι έξω και πέρα από τη δημοσιονομική αντίληψη.

Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς και καλούς γιατρούς, τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος. Η αξιολόγηση εκτίμησε ότι θα διασφαλίσει την υγεία και την καλύτερη περίθαλψη των πολιτών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα κριτήρια αξιολόγησης των διευθυντών του ΕΣΥ προβλέπουν:

– Αξιολόγηση όλων όσων υπηρετούν στις μόνιμες θέσεις των διευθυντών. Κατά την πρώτη αξιολόγηση εκτιμάται το έργο όλης της θητείας τους και στη συνέχεια η αξιολόγηση γίνεται κάθε πενταετία.

– Τα κριτήρια αφορούν το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, καθώς και το ήθος και την εν γένει συμπεριφορά προς τους ασθενείς, το κοινό, τους συναδέλφους και τη διοίκηση.

– Για κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες ο γιατρός αξιολογείται με Α, Β, ή Γ. Σε όσους βαθμολογούνται με Β υποδεικνύονται εγγράφως από το συμβούλιο τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και επαναξιολογούνται μετά από τρία χρόνια. Εάν ο γιατρός βαθμολογηθεί με Γ, μετακινείται σε άλλη υπηρεσία, όπως Κέντρο Υγείας, ασφαλιστικός οργανισμός κ.α..

Οπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, η αξιολόγηση γίνεται κάθε φορά ανάλογα με το νοσοκομείο στο οποίο υπηρετεί ο υπό εξέταση γιατρός και τα κριτήρια έχουν διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τη θέση αυτή.

Διαβάστε επίσης