Ατρησία στομάχου

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ονομάζεται η διακοπή της συνέχειας του πεπτικού σωλήνα στο σημείο του πυλωρού. Η ατρησία μπορεί να είναι ένα μεμβρανώδες διάφραγμα έως και πλήρης διαχωρισμός στο ύψος του πυλωρού.

Κλινική εικόνα

Μη χολώδεις έμετοι

Αντιμετώπιση

Είναι χειρουργική και συνίσταται σε εκτομή του παθολογικού τμήματος και πυλωροπλαστική σε εγκάρσιο άξονα ή γαστροδωδεκαδακτυλοαναστόμωση.

Διαβάστε επίσης