Ατρησία ρινικών χοανών

Πρόκειται για συγγενή ανωμαλία κατά την οποία η μία ή και οι δύο ρινικές χοάνες είναι κλειστές από οστέινο ως επί το πλείστον διάφραγμα. Η μονόπλευρη ατρησία μπορεί να μείνει αδιάγνωστη για πολύ χρόνο. Η διάγνωση όμως της αμφοτερόπλευρης ατρησίας αμέσως μετά τη γέννηση έχει ζωτική σημασία για το νεογνό. Το νεογέννητο ‘δεν ξέρει’ να αναπνεύσει από το στόμα. Αποκτά αυτή την ικανότητα μετά από 2-3 εβδομάδες ζωής. Έτσι όταν γεννιέται με άμφω ατρησία ρινικών χοανών έχει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.

Η διάγνωση θα γίνει μετά από αποτυχημένη προσπάθεια εισαγωγής λεπτού ελαστικού σωλήνα από τη μύτη προς τον φάρυγγα και με οπίσθια ρινοσκόπηση.

Η αντιμετώπιση συνίσταται στην έγκαιρη εξασφάλιση της αναπνοής του νεογνού με τοποθέτηση αεραγωγού σωλήνα στο στόμα και στην χειρουργική διάνοιξη των χοανών σε δεύτερο χρόνο.

Διαβάστε επίσης