Ατρησία ρινικών χοανών

Πρόκειται για συγγενή ανωμαλία κατά την οποία η μία ή και οι δύο ρινικές χοάνες είναι κλειστές από οστέινο ως επί το πλείστον διάφραγμα. Η μονόπλευρη ατρησία μπορεί να μείνει αδιάγνωστη για πολύ χρόνο. Η διάγνωση όμως της αμφοτερόπλευρης ατρησίας αμέσως μετά τη γέννηση έχει ζωτική σημασία για το νεογνό. Το νεογέννητο ‘δεν ξέρει’ να αναπνεύσει από το στόμα. Αποκτά αυτή την ικανότητα μετά από 2-3 εβδομάδες ζωής. Έτσι όταν γεννιέται με άμφω ατρησία ρινικών χοανών έχει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.

Η διάγνωση θα γίνει μετά από αποτυχημένη προσπάθεια εισαγωγής λεπτού ελαστικού σωλήνα από τη μύτη προς τον φάρυγγα και με οπίσθια ρινοσκόπηση.

Η αντιμετώπιση συνίσταται στην έγκαιρη εξασφάλιση της αναπνοής του νεογνού με τοποθέτηση αεραγωγού σωλήνα στο στόμα και στην χειρουργική διάνοιξη των χοανών σε δεύτερο χρόνο.

Διαβάστε επίσης


Μη χάσετε καμμία δημοσίευση!

Γραφτείτε στο NewsLetter του Care


Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα