Μη έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου στη χώρα μας

Η διάγνωση του καρκίνου του στομάχου στη χώρα μας γίνεται με σημαντική καθυστέρηση από την έναρξη των συμπτωμάτων, όχι μόνο λόγω καθυστερημένης προσέλευσης του ασθενούς στον ειδικό γιατρό, αλλά και εξ αιτίας, μερικές φορές, της μη έγκαιρης παραπομπής του για ενδοσκόπηση και βιοψία, με τις οποίες τεκμηριώνεται η διάγνωση. Η μορφή αυτή του καρκίνου είναι ένας από τις πλέον θανατηφόρες και προσβάλλει περισσότερο τους άνδρες από ότι τις γυναίκες.

Αυτό τονίστηκε κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας, που οργανώθηκε από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρθηκε η καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου έχει ως αποτέλεσμα να είναι μικρό το ποσοστό των ασθενών με εγχειρήσιμο όγκο. Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου αποτελεί σήμερα τη θεραπεία με τα καλύτερα αποτελέσματα και την παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης του ασθενούς.

Αν και οι πρόοδοι στην πρώιμη διάγνωση, στην προεγχειρητική διερεύνηση και στις χειρουργικές τεχνικές έχουν αυξήσει τον αριθμό των θεραπευτικών χειρουργικών εκτομών τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εν τούτοις η πενταετής επιβίωση στο σύνολο των ασθενών με καρκίνο του στομάχου, είναι μόνο 10-15%.

Το χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι το 75% των ασθενών εμφανίζονται με προχωρημένη (ανεγχείρητη) νόσο κατά τη διάγνωση και επί πλέον επειδή ακόμη και για τους ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου, τα ποσοστά υποτροπής είναι υψηλά.

Είναι πιθανόν τα επόμενα χρόνια με τη διάδοση της γαστροσκόπησης, ως κύριας διαγνωστικής μεθόδου αξιολόγησης ασθενών με συμπτωματολογία ανώτερου πεπτικού συστήματος, να ανιχνεύεται ο καρκίνος του στομάχου σε πρωιμότερο στάδιο με αύξηση της συχνότητας της εγχειρησιμότητας και βελτίωση της επιβίωσης.

Διαβάστε επίσης