Σημαντικά τα προβλήματα των φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Προβλήματα πρόσβασης, όχι μόνο στους χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αλλά και στις σπουδές αντιμετωπίζουν οι φοιτητές-άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάστηκαν σε ημερίδα με θέμα “Πανεπιστημιακές σπουδές των νέων με ειδικές ανάγκες: Πραγματικότητα και προοπτικές” που πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΘ.

Για να καταστεί προσβάσιμο το σύνολο του ΑΠΘ στους φοιτητές ΑΜΕΑ απαιτούνται πολλά δισεκατομμύρια δραχμές αλλά και μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Σήμερα στο ΑΠΘ φοιτούν 100 νέοι-ες με ειδικές ανάγκες (τυφλοί, κωφοί ή με σωματικές αναπηρίες) που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, αλλά και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών για την εξυπηρέτηση των φοιτητών ΑΜΕΑ.

Τα αποτελέσματα έρευνας, που έγινε στο ΑΠΘ για τα εκπαιδευτικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές-τριες ΑΜΕΑ στις πανεπιστημιακές τους σπουδές, έδειξαν ότι τα προβλήματα προσβασιμότητας στους χώρους αντιμετωπίζονται στο μέτρο του δυνατού με την κατασκευή ειδικών ραμπών, ανελκυστήρων και ειδικών καθισμάτων μεταφοράς των φοιτητών.

Οπως τονίστηκε στην ημερίδα, από την καθηγήτρια Ψυχολογίας και πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ κ. Αναστασία Ευκλείδη, τα τελευταία 2-3 χρόνια δαπανήθηκαν 50 εκατομμύρια δραχμές για να καταστούν ορισμένοι χώροι του ΑΠΘ προσβάσιμοι στους φοιτητές ΑΜΕΑ. Για να καταστεί όμως το σύνολο των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ προσβάσιμο θα χρειαστούν μεγάλες παρεμβάσεις που θα στοιχίσουν πολλά δισεκατομμύρια δραχμές.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η πρόσβαση στους χώρους αλλά και η πρόσβαση στις σπουδές. Ορισμένες κατηγορίες φοιτητών ΑΜΕΑ δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία και στις εξετάσεις. Για παράδειγμα οι κωφοί δεν μπορούν να παρακολουθούν τη διδασκαλία γιατί δεν υπάρχει διερμηνεία, ενώ οι τυφλοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω έλλειψης φωνητικής ανάγνωσης.

Διαβάστε επίσης