Αύξηση κερδών για το ΙΑΣΩ

Αύξηση 5,3% σημείωσαν το 2001, σε σχέση με το 2000, τα προ φόρων κέρδη του ΙΑΣΩ, και διαμορφώθηκαν σε 18,1 εκατ. ευρώ (6,1 δισ. δρχ). Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 55 δισ. δρχ σημειώνοντας αύξηση 5,56%. Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 63,8 εκατ. ευρώ (21,7 δισ. δρχ) σημειώνοντας αύξηση 5,21% ενώ τα πρό φόρων κέρδη μειώθηκαν 0,50% και ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ (έξι δισ. δρχ περίπου).

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, στο πλαίσιο του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί ο όμιλος και υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι επεκτάσεις του ΙΑΣΩ, η πλήρης αναδιοργάνωση του ΗΡΑ σε μια γενική κλινική, η ανέγερση του ΙΑΣΩ Μακεδονίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Θέρμη Θεσσαλονίκης δυναμικότητας 360 κλινών.

Παράλληλα ιδρύθηκαν δύο νέες θυγατρικές εταιρίες οι οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν ισάριθμες νέες δραστηριότητες όπως κλινική στα Νότια Προάστια της Αττικής και Κέντρο Αποκατάστασης.

Διαβάστε επίσης