Υπηρεσία Τηλεμετρίας e-ppokratis και στους Λειψούς

Την εγκατάσταση της υπηρεσίας Τηλεμετρίας Ιατρικών Παραμέτρων “e-ppokratis” στο απομακρυσμένο νησί των Λειψών, ανακοίνωσε η εταιρία OpenTEC, σε συνέντευξη Τύπου. Η προσφορά της υπηρεσίας στο νησί, υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Εψιλον, η οποία προσέφερε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό (5 εκατ. δρχ.) για την αγορά του σταθμού Τηλεμετρίας και την εγκατάστασή του στην περιοχή.

Η εφαρμογή “e-ppokratis” αναφέρεται στην τηλεμετρία ιατρικών δεδομένων, δηλαδή στην καταγραφή και αποστολή ιατρικών μετρήσεων σε απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας, όπου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, παρέχεται έγκυρη ιατρική διάγνωση και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις ανάγκης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπηρεσίας e-ppokratis, η ιατρική παρακολούθηση των ασθενών πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου, απλής τηλεφωνικής γραμμής και κινητής τηλεφωνίας.

Οι κάτοικοι των Λειψών με την υπηρεσία “e-ppokratis”, έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα χρήσιμο εργαλείο για την αδιάλειπτη παρακολούθηση της υγείας τους και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Το “e-ppokratis” είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικής παρακολούθησης ασθενών και άμεσης βοήθειας που λειτουργεί κάθε ημέρα, όλο το εικοσιτετράωρο.

Με τρεις κύριους χρήστες – ασθενείς, θεράποντες γιατροί και το κέντρο εποπτείας και άμεσης επέμβασης – προσφέρονται οι εξής βασικές δυνατότητες:

-Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση ιατρικού φακέλου ασθενή:
Ο γιατρός κάθε ειδικότητας δημιουργεί και ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο των ασθενών του. Όταν ο ασθενής επισκέπτεται τον γιατρό του, ο φάκελος ενημερώνεται με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την εξελεγκτική πορεία τον ασθενή. Τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να είναι διαγνώσεις, θεραπείες, συνταγές φαρμάκων, μετρήσεις κλπ.

-Καταγραφή και αποστολή ιατρικών μετρήσεων εξ αποστάσεως:
Κατ’αρχήν οι θεράποντες γιατροί επιλέγουν τους ασθενείς που θα αποστέλλουν από το σπίτι τους τις ιατρικές παραμέτρους και τους δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλαδή τη συχνότητα αποστολής, τον τρόπο κλπ. Οι ασθενείς αποστέλλουν με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο τις ιατρικές παραμέτρους οι οποίες καταγράφονται στον ιατρικό τους φάκελο.

Τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα για επεξεργασία και αξιολόγηση από τον θεράποντα γιατρό τους. Αν κάποια μέτρηση βρίσκεται πέραν από τα ανεκτά όρια που έχει θέσει ο γιατρός, ειδοποιείται άμεσα ο θεράπων γιατρός και ταυτόχρονα και το κέντρο εποπτείας και άμεσης επέμβασης (ΚΕΚΑΕ) που είναι συνεχώς συνδεδεμένο με το σύστημα.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο γιατρός δεν ανταποκριθεί άμεσα τότε επεμβαίνει το ΚΕΚΑΕ. Ετσι προσφέρεται στον ασθενή συνεχής ιατρική παρακολούθηση και άμεση επέμβαση.

Διαβάστε επίσης