Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Η αλλαγή της συμπεριφοράς και η τήρηση μιας ορθής στάσης σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία, καθώς η εμφάνιση νέων μορφών εργασίας, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και νέων ειδικών προβλημάτων, τα οποία συνδέονται με το εργασιακό άγχος, τις μυοσκελετικούς νόσους κλπ.

Τα παραπάνω προέκυψαν κατά τις εργασίες σχετικής ενημερωτικής ημερίδας που οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (ΕΚΠΕ) του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ), με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία.

Ο οικονομικός Επόπτης του ΣΒΒΕ κ. Νικόλας Γκαντίνας, υποστήριξε ότι τα βασικά στοιχεία μιας σωστής πολιτικής για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αποτελούν η ύπαρξη αφενός των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και των μηχανισμών ελέγχου και, αφετέρου, η εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Γι αυτό το λόγο, είπε, κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση οδηγιών νέου τύπου, οι οποίες θα καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους και θα περιλαμβάνουν παραρτήματα με καταλόγους συνοδευτικών μέτρων που θα αποτελούν σημείο αναφοράς για την ανάληψη δράσης εκ μέρους των κρατών μελών.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης εκπρόσωποι τεσσάρων εταιριών (ΑΣΚΟ ΑΕ, ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ και Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕ) παρουσίασαν τα δικά τους μοντέλα, ως παραδείγματα ορθής και αποτελεσματικής πρακτικής σε θεάματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο της εργασίας.

Οι συγκεκριμένες εταιρίες όπως και οι MAXI ”COCO-MAT” AE, RODOPI TEXTILES AE, BIOSER AE, ALBIO BIOKARPET AE, ΦΛΩΡΙΝΑ ΧΩΝΑΙΟΣ AE, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, SUNWING RESORT KALLITHEA και ARKAS ΕΠΕ είναι οι δέκα ελληνικές επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Pr Event για την εφαρμογή καλών πρακτικών Υγιεινής και Ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης