1178 : Γραμμή Υγείας από την Cosmote

Συνεχή παροχή τηλεφωνικής ιατρικής υποστήριξης μπορούν να έχουν οι πελάτες της Cosmote μέσω της νέας υπηρεσίας “Γραμμή Υγείας” της Total Care Network. Καλώντας τον αριθμό 1178 από το κινητό τους τηλέφωνο, οι πελάτες της Cosmote έχουν άμεση πρόσβαση σε ειδικά εκπαιδευμένους γιατρούς, που τους δίνουν σε εικοσιτετράωρη βάση υπεύθυνες συμβουλές και οδηγίες για κάθε ιατρικό θέμα που τους ενδιαφέρει.

Η υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο της πελατειακής βάσης της εταιρίας, δηλαδή τόσο σε συνδρομητές βάσει συμβολαίου όσο και κατόχους CosmoΚάρτα και What’s Up?, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική συνδρομή.

Η “Γραμμή Υγείας” είναι μια υπηρεσία της Total Care Network, η οποία με βάση την εμπειρία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα γιατρών, έχει την ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών και οδηγιών που παρέχονται.

Διαβάστε επίσης