Νέα μέθοδος ανιχνεύει έγκαιρα και με ακρίβεια τον καρκίνο των ωοθηκών

Μία εξέταση αίματος, για τη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών, όταν η νόσος βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια και της οποίας η ευαισθησία πλησιάζει το 100%, ανέπτυξαν ερευνητές με επικεφαλή το Δρ. Emanuel F. Petricoin.

Η μέθοδος βασίζεται στην ανίχνευση στο αίμα, με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας, μίας ομάδας πρωτεϊνών των οποίων το μοριακό βάρος διαφέρει, ανάλογα με το αν μια γυναίκα πάσχει ή όχι από καρκίνο των ωοθηκών.

Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, οι ερευνητές κατόρθωσαν να ανιχνεύσουν την ύπαρξη καρκίνου των ωοθηκών σε όλες τις γυναίκες που είχαν τη νόσο. Επίσης η ακρίβεια της εξέτασης ήταν ικανοποιητική και σε ό,τι αφορά την ανίχνευση της μη ύπαρξης της νόσου, αν και σε ένα ποσοστό 5% η εξέταση έδειξε ψευδώς την ύπαρξη καρκίνου.

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της νέας μεθόδου είναι ότι μπορεί να ανιχνεύει με μεγάλη ακρίβεια τη νόσο στα αρχικά στάδια της, κάτι που οι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μέθοδοι μπορούν να πετύχουν με ακρίβεια που πλησιάζει το 50 με 60%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της American Cancer Society, κάθε χρόνο 23.000 χιλιάδες γυναίκες στην Αμερική προσβάλλονται από τη νόσο, ενώ 14.000 χάνουν τη μάχη με αυτή. Ομως στο 80% των περιπτώσεων η νόσος διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με αποτέλεσμα μόλις το 35% των γυναικών να αναμένεται να έχει πενταετή επιβίωση.

Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό η νόσος να ανακαλύπτεται όταν ακόμα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, οπότε και το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται στο 90% των περιπτώσεων. Η αξία του νέου τεστ, αν και οι δοκιμές βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο γυναικών, ιδίως αυτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Διαβάστε επίσης