Επιλογή ατόμων με ειδικές ανάγκες για εκπαίδευση στην τηλε-εργασία

Ξεκινούν οι διαδικασίες επιλογής των ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην τηλε-εργασία THINK, το οποίο υποστηρίζεται από κορυφαίες επιχειρήσεις (BBDO Group, FORTHnet, Hewlett-Packard, Microsoft, Novabank, PriceWaterhouseCoopers, Μεσογειακό ΚΕΚ).

Κύριος στόχος αυτής της φάσης είναι η συλλογή βιογραφικών σημειωμάτων για την επιλογή και επαγγελματική κατάρτιση σαράντα (40) ατόμων με ειδικές ανάγκες που έχουν τη διάθεση να εργαστούν από απόσταση (τηλε – εργασία), μέχρι το τέλος του 2002.

Η υποστήριξη που παρέχει το πρόγραμμα ΤΗΙΝΚ θα βοηθήσει ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στην αρχική και πιο ευαίσθητη φάση της εκπαίδευσης και επαγγελματικής ένταξής τους.

Από την τηλε-εργασία μπορούν να προκύψουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα παραγωγικής απασχόλησης, όπου οι επαγγελματικές ικανότητες του ατόμου έχουν τον κύριο λόγο και όχι η σωματική κατάσταση του.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως βασικό του στόχο να υποστηρίξει και να προωθήσει την απασχόληση μέσω τηλε-εργασίας 240 ατόμων με ειδικές ανάγκες σε 5 χώρες-Μέλη (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Σκωτία).

Με την υποστήριξη του BBDO Group και παράλληλα με την συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων ξεκινά άμεσα η διαφημιστική προβολή του THINK και οι σχετικές έντυπες καταχωρήσεις, με σκοπό την ενημέρωση των ατόμων για το πρόγραμμα και την πρόσκλησή τους να δηλώσουν συμμετοχή.

H επόμενη φάση του προγράμματος θα είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων που θα επιλεγούν και η μετέπειτα εξασφάλιση από την επιχειρηματική αγορά των κατάλληλων εργασιών για τους εκπαιδευμένους μέσω του κέντρου τηλε-εργασίας που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Η υποβολή των βιογραφικών μπορεί να γίνει:

– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : think@netsmart.gr

– μέσω ταχυδρομείου : NetSmart A.E., Πανεπιστημίου 58, 106 78 Αθήνα

– μέσω fax 010-3302658 υπ’ όψιν κου Γιάννη Λαγού με την ένδειξη “THINK Project”

Διαβάστε επίσης