Επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Η επιτακτική ανάγκη πληρέστερης πληροφόρησης του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την παραγωγή, τη διατροφική αξία και την υγιεινή κατάσταση των τροφίμων ζωικής προέλευσης, είναι ο σκοπός της ημερίδας που διοργανώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, με θέμα ” Ο καταναλωτής και η αλήθεια για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης”. Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Ομότιμου καθηγητή Ευθυμίου Ν. Στοφόρου.

Η κατανόηση της ανάγκης αυτής επιτυγχάνεται ευχερέστερα εάν αναλογισθεί κανείς τους “δύσκολους καιρούς” που διέρχεται η διατροφική συμπεριφορά των σημερινών Ελλήνων, κυρίως εξαιτίας της παραπληροφόρησης ή και παρερμηνείας διαφόρων τύπων διατροφής που κατά περιόδους εμφανίζονται στο προσκήνιο.

Το συμπέρασμα που προβλέπεται να προκύψει από την ημερίδα, είναι ότι μόνο με τη συμπαράσταση της τεράστιας δυνάμεως των μέσων μαζικής ενημερώσεως μπορούν να τεθούν στη διάθεση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού οι σημερινές γνώσεις για τα τρόφιμα ζωικής προελεύσεως. Γνώσεις, που μπορεί να προέρχονται από τη στενή συνεργασία των Γεωπόνων Ζωοτεχνών, που έχουν την ευθύνη της εξασφαλίσεως της υγείας των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και των επιστημόνων του Ιατρικού κλάδου που έχουν την ευθύνη αξιοποιήσεως των προϊόντων αυτών, στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να διατηρούν την υγεία των ελληνίδων και ελλήνων σε υψηλά επίπεδα.

Διαβάστε επίσης