ΙΝΚΑ: Κρέας χωρίς ταυτότητα στην αγορά

Το ΙΝΚΑ καταγγέλλει την καθολική απουσία ελέγχων για την τήρηση της υποχρεωτικής επισήμανσης (ετικέτας) για την προστασία του Ελληνικού βόειου κρέατος και την ορθή πληροφόρηση του καταναλωτή. Υπενθυμίζεται ότι εάν και έχει περάσει ένας χρόνος από την έκδοση της 412013/29-12-2000 (ΦΕΚ/Β/1594) Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική επισήμανση της χώρας προέλευσης του βόειου κρέατος, στην αγορά πωλείται ανξέλεγκτα κρέας ως ελληνικό, το οποίο έχει εισαχθεί από την Ε.Ε. ή από άλλες τρίτες χώρες.

Η επισήμανση αυτή, πρέπει να γίνεται με ετικέτα που πρέπει να τοποθετείται σε κάθε σφάγιο (4 ετικέτες ανά τεταρτημόριο) και σε κάθε προτυποποιημένο βόειο κρέας ή κιμά. Συγκεκριμένα, όλα τα μοσχαρίσια κρέατα θα συνοδεύονται με πληροφορίες που αφορούν τη χώρα προέλευσης του ζώου, τη χώρα (ή τις χώρες) όπου έγινε η εκτροφή του ζώου, καθώς και ο σφαγιασμός και ο τεμαχισμός του.

Η τήρηση της νομικής αυτής υποχρέωσης αφορά όλους τους εμπόρους, σφαγεία και κρεοπώλες, που πρέπει να αναφέρουν τον κωδικό του σφαγείου, την χώρα προέλευσης καθώς και την χώρα εκτροφής.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός μπορεί να πληροφορείται επαρκώς ο έλληνας καταναλωτής (εάν το βόειο κρέας είναι «ντόπιο») αφετέρου δε μπορεί να προστατευθεί και η ελληνική παραγωγή.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση