Μοσχαρίσιο κρέας με διαβατήριο

Το μοσχαρίσο κρέας θα κυκλοφορεί μόνο με… διαβατήριο, από το νέο έτος, σύμφωνα με το νέο κανονισμό του συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που θα ισχύσει από 01/01/2002 και αποτελεί πολύ σημαντικό μέτρο για την ενημέρωση αλλά και την προστασία του καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα μοσχαρίσια κρέατα θα συνοδεύονται με πληροφορίες που αφορούν τη χώρα προέλευσης του ζώου, τη χώρα (ή τις χώρες) όπου έγινε η εκτροφή του ζώου, καθώς και ο σφαγιασμός και ο τεμαχιμός του.

Φυσικά ο κιμάς δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του κιμά της αγοράς της Ενωσης προέρχεται από μοσχαρίσιο κρέας.

Εκτός όμως από τη σημαντική ενημέρωση που θα προσφέρει ο νέος αυτός κανονισμός στον ευρωπαίο καταναλωτή, η αναγραφή όλων αυτών των πληροφοριών που θα συνοδεύουν το μοσχαρίσιο κρέας, θα δίνει τη δυνατότητα στις υγειονομικές αρχές για άμεση επέμβαση σε πιθανή περίπτωση διατροφικής κρίσης.

Διαβάστε επίσης