Η κόντρα Πανεπιστημιακών – Κυβέρνησης κλείνει την Ιατρική Σχολή

Το κλείσιμο της Ιατρικής Σχολής μέχρι και την 16η Ιανουαρίου αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκφράζοντας την αντίθεση των πανεπιστημιακών γιατρών απέναντι στις ρυθμίσεις των υπουργείων Υγείας και Παιδείας που αφορούν τόσο την αυτοτέλεια της σχολής όσο και την ένταξη των πανεπιστημιακών γιατρών στις διατάξεις του νόμου 2889/01 για την ” Βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ “.

Από την άλλη πλευρά αυστηροί έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πανεπιστημιακοί γιατροί που απασχολούνται παράλληλα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τόσο οι νομάρχες όσο και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠΕΣΥ) με εντολή του υπουργού Υγείας Αλέκου Παπαδόπουλου.

Σε εγκύκλιο που απεστάλη από τον υπουργό προς τους αρμόδιους φορείς επισημαίνεται ότι με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν επιτρέπεται πλέον η χορήγηση αναστολής των αποφάσεων σε πανεπιστημιακούς γιατρούς που τους έδινε το δικαίωμα να εργάζονται παράλληλα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρότι ο νόμος το απαγορεύει. Συνεπώς οι πανεπιστημιακοί γιατροί και με την απόφαση αυτή του ΣτΕ θα πρέπει οριστικά πια να διακόψουν την παράλληλη εργασία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης