Ικανοποιούνται αιτήματα των πανεπιστημιακών γιατρών

Βαρύνοντα λόγο αποκτούν τα Πανεπιστήμια στην επιλογή των διοικητών των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από τον υπουργό Παιδείας σε συμφωνία και με τον υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, η οποία επιτρέπει επίσης στους πανεπιστημιακούς γιατρούς να πραγματοποιούν απογευματινό ιατρείο εκτός νοσοκομείου, όταν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο υπουργός Υγείας επιλέγει τον διοικητή μεταξύ τριών υποψηφίων που προτείνει η σύγκλητος του οικείου ιδρύματος από τον πίνακα προτεραιότητας που καταρτίζει η ειδική επιτροπή του υπουργείου Υγείας.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, ήδη έχει γίνει διεξοδική συζήτηση τόσο με τα πανεπιστήμια όσο και με το υπουργείο Υγείας, για τα ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις των πανεπιστημιακών ιατρών.

Στη βάση αυτή έγινε αποδεκτή και η αναγκαιότητα να μπορέσουν οι πανεπιστημιακοί ιατροί να πραγματοποιούν απογευματινό ιατρείο εκτός νοσοκομείου στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την πραγματοποίηση του εντός νοσοκομείου.

Ως προς τις παρακρατήσεις στις αμοιβές των πανεπιστημιακών ιατρών από την άσκηση του απογευματινού ιατρείου, ο μεν υπουργός Παιδείας δέχθηκε να καταργηθεί η ισχύουσα μέχρι τώρα παρακράτηση που ανερχόταν σε ποσοστό 15% και ένα μέρος αυτής (ποσοστό 10%) να ενσωματωθεί στη συνολική παρακράτηση 40% που γίνεται για λογαριασμό του νοσοκομείου, κάτι με το οποίο έχει συμφωνήσει και ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης