Αναστέλλονται προσωρινά οι απολύσεις πανεπιστημιακών γιατρών

Δεκτές έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις αιτήσεις αναστολών των πανεπιστημιακών γιατρών, που είχαν παράλληλη απασχόληση σε πανεπιστημιακές κλινικές του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο.

Με τις υπ’ αριθ. 636-640/2001 αποφάσεις του, το ΣτΕ ανέστειλε τις απολύσεις των γιατρών από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μέχρι να εκδοθούν αποφάσεις επί των προσφυγών τους (αιτήσεις ακυρώσεως), που πρόκειται να συζητηθούν στην επταμελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος, στις 31.1.2002, με τη βασική προϋπόθεση, ότι από 1.1.2002 θα σταματήσουν τη συνεργασία τους με το ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Ειδικότερα, οι εν λόγω πέντε αποφάσεις του ΣτΕ αφορούν τους εξής καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Κυρ. Ράμμο, Νικ. Στάγκο, Δημ. Κισκίνη, Γεωργ. Μπασδάνη και Περ. Μπραζίτικο.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι, η άμεση απομάκρυνση των εν λόγω πέντε πανεπιστημιακών γιατρών θα τους προκαλέσει ηθική βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη, σε περίπτωση που οι κύριες προσφυγές τους γίνουν δεκτές και αυτό ανεξαρτήτως της βλάβης που ενδέχεται να προκαλέσει η απομάκρυνσή τους σε τρίτους (φοιτητές, ερευνητές κ.λπ.), λόγω της πιθανής δυσλειτουργίας που θα προκληθεί στις πανεπιστημιακές κλινικές του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Στις αποφάσεις του ΣτΕ επισημαίνεται ότι αν οι πανεπιστημιακοί γιατροί δεν εγκαταλείψουν το ιδιωτικό ιατρικό κέντρο από 1.1.2002, τότε το ΣτΕ με νέες αποφάσεις του θα άρει τις αναστολές που τους χορήγησε.

Διαβάστε επίσης