Κλωνοποιημένα γουρουνάκια για μεταμοσχεύσεις οργάνων

Πέντε κλωνοποιημένα γουρουνάκια, τα οποία πιστεύεται ότι θα μπορέσουν να γίνουν δότες οργάνων σε ανθρώπους, χωρίς τον κίνδυνο απόρριψης του μοσχεύματος, γεννήθηκαν τα Χριστούγεννα στα εργαστήρια της βιοφαρμακευτικής εταιρείας PPL Therapeutics στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία είχε συμμετάσχει και στην κλωνοποίηση της Dolly, η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια χρησιμοποίησης ζωικών μοσχευμάτων σε ανθρώπους.

Τα πέντε θηλυκά γουρουνάκια έχουν το γονίδιο που οδηγεί το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα στην απόρριψη των μοσχευμάτων απενεργοποιημένο. Σκοπός της εταιρείας είναι να τα χρησιμοποιήσει σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που στόχο έχει να σώσει ζωές ανθρώπων με διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια ή τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων αυτών.

Τα γουρούνια αποτελούν τα πιο κατάλληλα ζώα για να προσφέρουν όργανα για μεταμόσχευση σε ανθρώπους αν και θέτονται πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την ασφάλεια τέτοιων μεταμοσχεύσεων.

Διαβάστε επίσης