Οι υποθέσεις ιατρικών λαθών αυξάνονται στη Γερμανία

Ο αριθμός των υποθέσεων ιατρικών λαθών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στη Γερμανία, όπου υπολογίζεται ότι από τις 40.000 περιπτώσεις ιατρικών λαθών το χρόνο, οι 12.000 αποδεικνύονται βάσιμες. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη του Ινστιτούτου Robert Koch της Γερμανίας και της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η συλλογή των περιστατικών ιατρικών λαθών στη Γερμανία παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες διότι τα περιστατικά συχνά προέρχονται από τοπικές πηγές, υπάρχουν ελλείψεις στη καταγραφή τους, ή είναι πολύ παλιά.

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές όπως, κυβερνητικές υπηρεσίες, ιατρικά σωματεία, ασφαλιστικές εταιρίες, με τα περισσότερα στοιχεία να αναφέρονται στο 1999.

Από τις 40.000 υποθέσεις ιατρικών λαθών, το 38% αφορά χειρουργικές επεμβάσεις, το 15% πράξεις ορθοπαιδικής, το 14% γυναικολογίας/μαιευτικής, το 8% παθολογίας και το 5% γενικής ιατρικής.

Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά των υποθέσεων ιατρικών λαθών που αποδεικνύονται βάσιμες, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η γυναικολογία, με ποσοστό 28%, ακολουθεί η γενική ιατρική με 27%, η παθολογία με 20%, η χειρουργική με 16% και η ορθοπαιδική με 12%.

Οι υποθέσεις ιατρικών λαθών, που καταγράφθηκαν κατά το 1999, αφορούσαν περισσότερο νοσοκομειακούς γιατρούς (137.000) παρά γιατρούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (126.000).

Διαβάστε επίσης