700 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση του AIDS

Επτακόσια εκατομμύρια δολάρια το έτος 2002, θα διαθέσει για την αντιμετώπιση της νόσου το Παγκόσμιο Ταμείο για το AIDS, όπως ανακοινώθηκε από την προσωρινή ομάδα εργασίας του Ταμείου στις Βρυξέλλες. Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 28 και 29 Ιανουαρίου.

Συνολικά, μέχρι στιγμής το Ταμείο έχει διαθέσει για την καταπολέμηση της νόσου, περίπου 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια , χρήματα που προήλθαν κυρίως από ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, αλλά και από αναπτυσσόμενες χώρες, από επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιωτικές δωρεές. Ενα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών προέρχεται από επαναλαμβανόμενες ετήσιες δωρεές.

Το διοικητικό συμβούλιο που θα συνέλθει στα τέλη του Ιανουαρίου, θα εξετάσει τις προτάσεις της προσωρινής ομάδας εργασίας και θα συντάξει ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων.

Το συμβούλιο απαρτίζεται από επτά εκπροσώπους για κάθε δωρήτρια χώρα και από δύο εκπροσώπους για κάθε οργανισμό και ιδιώτη. Η θητεία των εκπροσώπων θα είναι διετής.

Η προσωρινή ομάδα εργασίας, της οποίας προεδρεύει ο κ. Κρίσπους Κιγιόνγκα (πρώην υπουργός Υγείας της Ουγκάντα) καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές επί των οποίων θα βασιστεί το Παγκόσμιο Ταμείο για το AIDS, όπως π.χ. το νομικό καθεστώς του Ταμείου, τη δομή της διαχείρισης, τα κριτήρια σύστασης προγραμμάτων κ.α.

Το Ταμείο θα συσταθεί ως μια ανεξάρτητη νομικώς οντότητα και η γραμματεία του θα στεγάζεται στη Γενεύη.

Η ίδρυση του Ταμείου είναι κάτι “χωρίς προηγούμενο”, υπογραμμίζει ο δρ. Κιγιόνγκα σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: “Η Ιδρυση ενός τέτοιου Ταμείου για την υγεία με τη διάθεση πολλών χιλιάδων δολαρίων, και με δεδομένο ότι αν και εμπλέκει σε μεγάλο βαθμό τις κυβερνήσεις, λειτουργεί με τρόπο ανεξάρτητο, προτείνει ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης οικονομικής ενίσχυσης και ανάπτυξης του τομέα της υγείας παντού στον κόσμο”.

Διαβάστε επίσης