Αγγειΐτιδες μικρών αγγείων

Άλλες ονομασίες

Λευκοκυτταροκλαστικές αγγειΐτιδες, αλλεργικές αγγειΐτιδες, αγειίτιδες από υπερευαισθησία.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για ποικιλία καταστάσεων, που ταξινομούνται μαζί, λόγω προσβολής των μικρών αγγείων, κυρίως του δέρματος και ιδιαίτερα των αρτηριολίων και των φλεβιδίων.

Παθογένεια

Αίτια:
– Φάρμακα: πενικιλλίνη, σουλφοναμίδες, αλλοπουρινόλη, κινιδίνη.
– Λοιμώξεις: στρεπτοκοκκικές, ηπατίτιδα Β, γρίππη, λοιμώδης μονοπυρήνωση, AIDS.
– Αναφυλακτοειδής πορφύρα.
– Αυτοάνοσες διαταραχές: συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σύνδρομο Sjogren.
– Κακοήθη νοσήματα: λευχαιμία, λέμφωμα.
– Κνιδωτική αγγειΐτιδα.
Ο μηχανισμός πρόκλησης της αγγειΐτιδας είναι ανοσολογικός.

Πρόληψη

Δεν είναι δυνατή. Η αποφυγή υπεύθυνων φαρμάκων και η επιτυχής αντιμετώπιση ενοχοποιητικών παραγόντων, συντελεί στη μείωση της συχνότητας εκδήλωσης της αγγειΐτιδας.

Κλινική εικόνα

– Η κυριότερη κλινική εκδήλωση της δερματικής αγειίτιδας των μικρών αγγείων, είναι η ψηλαφητή πορφύρα. Πρόκειται για πολλαπλές, διάκριτες, ψηλαφητές, πορφυρού χρώματος, κηλίδες, που δεν εξαφανίζονται με την εφαρμογή πίεσης και εμφανίζονται συνήθως στα κάτω άκρα.
– ’λλες εκδηλώσεις είναι: πυρετός, αρθραλγίες, αρθρίτιδα, νεφρική βλάβη με λευκωματουρία και αιματουρία, καθώς και γαστρεντερικές εκδηλώσεις όπως κοιλιακός πόνος και αιμορραγία πεπτικού.

Διάγνωση

Επιβεβαιώνεται με βιοψία του προσβεβλημένου δέρματος.

Αντιμετώπιση

– Σε ορισμένες, ήπιες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται ειδική θεραπεία και η νόσος υποχωρεί από μόνη της.
– Αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου αν υπάρχει.
– Διακοπή υπεύθυνων φαρμάκων.
– Χορήγηση κορτικοειδών, σε προσβολή εσωτερικών οργάνων.

Διαβάστε επίσης