Νέα μέθοδος απεικόνισης των αγγείων

Βρετανοί επιστήμονες, ανέπτυξαν ένα τύπο ηλεκτρονικού υπολογιστή, που επιτρέπει την τρισδιάστατη απεικόνιση της ροής του αίματος, τεχνική που προβλέπεται να δώσει στους ιατρούς τη δυνατότητα ακριβής γνώσεως των προβλημάτων του κυκλοφορικού συστήματος και να οδηγήσει στην πρόληψη εμφραγμάτων και εγκεφαλικών. Η σχετική εργασία, έγινε στο London’s Imperial College και στηρίζεται στη δυνατότητα ενός νέου τύπου ηλεκτρονικού υπολογιστή να συνδυάσει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τρισδιάστατες απεικονίσεις μαγνητικής τομογραφίας, καθώς και από τεχνικές υπερήχων και να χορηγεί πληροφορίες σχετικά με το ρυθμό και τη μορφή της ροής του αίματος, καθώς και τη γεωμετρία των αγγείων.

Η νέα αυτή μέθοδος δίνει τη δυνατότητα εξέτασης της ευκαμψίας και της ελαστικότητας των αρτηριών, αποφεύγοντας επεμβατικές μεθόδους, όπως είναι η τοποθέτηση καθετήρα στις αρτηρίες και παρέχοντας ταυτόχρονα ουσιώδεις πληροφορίες για την πολυπλοκότητα κατά την κυκλοφορία του αίματος, καθώς και για τις τυχόν αλλαγές στη διάμετρο του εξεταζομένου αγγείου. Δεδομένου δε ότι η ροή του αίματος μέσα στα αγγεία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επέλευση εμφραγμάτων ή και εγκεφαλικών, η νέα αυτή μέθοδος θεωρείται ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην έγκαιρη πρόγνωση σοβαρών αρτηριακών νοσημάτων, όπως η αρτηριοσκλήρωση.

Διαβάστε επίσης