Υπερσυγκέντρωση γιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η υπερσυγκέντρωση των ιατρών στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και η ελλιπής στελέχωση σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην επαρχία, αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας της χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Η έρευνα ανέδειξε την σημασία της συνεισφοράς του ανθρώπινου δυναμικού κατά την παραγωγή και τη διανομή των υγειονομικών φροντίδων, ενώ επιπρόσθετα συμβάλλει στην επίτευξη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων υγείας.

Όσον αφορά στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, παρατηρούνται προβλήματα άνισης κατανομής στις διάφορες περιφέρειες της χώρας, καθώς και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν την απουσία κεντρικού σχεδιασμού στο θέμα της ανάπτυξης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας με αποτέλεσμα τα προβλήματα αυτά να αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος υγείας.

Διαβάστε επίσης