Νέα μορφή λευχαιμίας

Την ύπαρξη μίας νέας μορφής λευχαιμίας, η οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις θεραπείες που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες μορφές της νόσου που πλήττουν κυρίως παιδιά, ανακάλυψαν ερευνητές του ινστιτούτου Dana-Farber Cancer στη Βοστόνη των ΗΠΑ.

Πρόκειται για ένα τύπο, που οι ειδικοί θεωρούσαν ότι ήταν μία μορφή της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL) και στον οποίο δόθηκε η ονομασία λευχαιμία μικτής σειράς (mixed lineage leukaemia – MLL).

Κύριο χαρακτηριστικό της MLL, είναι η αποκοπή ενός τμήματος του χρωματοσώματος 11 και η προσκόλλησή του σε ένα άλλο χρωματόσωμα, με αποτέλεσμα τη διαφορετική έκφραση ορισμένων γονιδίων, που οδηγούν στην εμφάνιση της νόσου.

Σύμφωνα με τους επικεφαλείς της έρευνας, το χαρακτηριστικό αυτό της MLL εξηγεί την ανθεκτικότητά της στη θεραπεία, γεγονός που μέχρι σήμερα αποδιδόταν σε παράγοντες που είχαν σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή, που είναι συνήθως βρέφη.

Η ανακάλυψη του γονιδιακού προφίλτης MLL, θα δώσει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες θεραπείες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου.

Διαβάστε επίσης