7 από τους 15 της Ε.Ε. επιτρέπουν την ανθρώπινη κλωνοποίηση

Η κλωνοποίηση ανθρώπινου εμβρύου, όπως αυτή που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί θεωρητικά να πραγματοποιηθεί σε επτά από τις 15 χώρες της ΕΕ, εξαιτίας της απουσίας κοινοτικής νομοθεσίας στο θέμα αυτό, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ίδια εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντίθετη στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων για επιστημονικές έρευνες και δεν χρηματοδοτεί κανένα ανάλογο πρόγραμμα.

Υπογράμμισε όμως πως η νομοθεσία για θέματα δεοντολογίας και υγείας είναι αποκλειστικό θέμα των κρατών – μελών της ΕΕ, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, όπως τα προϊόντα αίματος και η ασφάλεια των τροφίμων.

Ετσι, μόνο τρεις χώρες της ΕΕ – Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία – έχουν υπογράψει και επικυρώσει την Διακήρυξη του Οβιέδο, το 1997, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία απαγορεύει την ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς και τη δημιουργία εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς.

Αλλα κράτη – μέλη, που δεν έχουν υπογράψει ούτε επικυρώσει τη Διακήρυξη, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία έχουν θεσπίσει δικούς τους περιοριστικούς νόμους για τις έρευνες αυτές.

Στην Ιρλανδία κάθε έρευνα σε ανθρώπινα έμβρυα απαγορεύεται από το Σύνταγμα και στη Βρετανία συζητείται αυτήν την εβδομάδα με την διαδικασία του επείγοντος η ψήφιση νομοσχεδίου που θα απαγορεύει την ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς λόγους.

Σύμφωνα λοιπόν με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πειράματα κλωνοποίησης ανθρώπινων εμβρύων για αναπαραγωγικούς σκοπούς μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να δημιουργηθεί νομικό πρόβλημα στο Βέλγιο, την Φιλανδία, τη Δανία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και τη Σουηδία.

Διαβάστε επίσης