Οργανώνονται οι εκτός ΕΣΥ γιατροί

Νέο συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών με την ονομασία Ενωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.), που έχει ως στόχο να εκφράσει τους 12.000 ελεύθερους επεγγελματίες γιατρούς της Αττικής, που είναι συμβεβλημένοι με τα ασφαλιστικά ταμεία ή εργάζονται στο ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, σε όλες τις βαθμίδες της περίθαλψης, ιδρύθηκε τον προηγούμενο μήνα. Η Ε.ΕΛ.Ι.Α. αποσκοπεί στην άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση στα ακανθώδη προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με σκοπό να κατοχυρώσει επαγγελματικά, επιστημονικά και κοινωνικά τους ιδιώτες γιατρούς ενόψει των επερχόμενων σαρωτικών αλλαγών στο υπάρχον Σύστημα Υγείας, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην ενιαία έκφραση όλων εκείνων των εκτός Ε.Σ.Υ ιατρών.

Πρόεδρος του Ε.ΕΛ.Ι.Α. είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος του ΙΣΑ, ορθοπεδικός κ. Γ. Πατούλης.

Τα κύρια θέματα στα οποία θα παρέμβει το νέο συνδιακλιστικό όργανο την παρούσα χρονική στιγμή είναι:

– Το θέμα των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων στα νοσοκομεία, τα οποία σύμφωνα με τον Ε.ΕΛ.Ι.Α. αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία, με εξαίρεση τη Βρετανία, όπου όμως ισχύουν μόνο για τους διευθυντές και τα οποία καταργούν το δημόσιο χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ., δημιουργώντας γιατρούς και ασθενείς δύο ταχυτήτων.

Για το θέμα αυτό ο Ε.ΕΛ.Ι.Α προτείνει την μισθολογική εξίσωση των νοσοκομειακών γιατρών με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους και κάλυψη του κόστους υγείας από το κράτος και όχι από τον ασθενή Ελληνα πολίτη.

-Η απαράδεκτη αποτίμηση της ιατρικής επίσκεψης και πράξης των συμβεβλημένων γιατρών με τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη στιγμή που ο υπουργός Υγείας κοστολογεί την ιατρική επίσκεψη στο δημόσιο νοσοκομείο από 15.000 έως 43.000 δρχ τα δημόσια ταμεία κοστολογούν την επίσκεψη στο ιδιωτικό ιατρείο 2.200 και την γενική εξέταση ούρων 600 δρχ. Είναι γεγονός ότι οι ιατρικές αμοιβές είναι καθηλωμένες επί μία δεκαετία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις των Υπουργών.

Ο Ε.ΕΛ.Ι.Α προτείνει την άμεση αναπροσαρμογή των ιατρικών αμοιβών από τα ασφαλιστικά ταμεία στο επίπεδο που ο Υπουργός Υγείας έχει καθορίσει τα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων. Σε αντίθετη περίπτωση ο σύλλογος προτίθεται να προσφύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίλυσης Εργασιακών Ανισοτήτων.

-Τέλος για το θέμα της μη ισοτιμίας της ιατρικής υπογραφής μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ο Ε.ΕΛ.Ι.Α θεωρεί ότι ο ιδιώτης γιατρός αντιμετωπίζεται από την πολιτεία ως γιατρός δεύτερης κατηγορίας και αμφιβόλου ηθικής έναντι του νοσοκομειακού, καθώς η υπογραφή του δεν έχει την ίδια αξία. Ο σύλλογος είναι αποφασισμένος εφόσον δεν βρει ανταπόκριση από την πολιτεία να προσφύγει και γι’ αυτό το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα.

Διαβάστε επίσης