Ημερίδα Ιατρικής Εργασίας του Στρατού Ξηράς

Η πρώτη ημερίδα Ιατρικής Εργασίας του Στρατού Ξηράς, την οποία διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με σκοπό την πρόληψη των επαγγελματικών παθήσεων, των εργατικών ατυχημάτων, τη παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων μονίμων υπαλλήλων και μαθητευομένων στους χώρους εργασίας και την ενημέρωση της διοικήσεως, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/11.

Η θεσμική καθιέρωση της ιατρικής εργασίας έγινε με τον νόμο 1568/85. Με το ΠΔ 17/96 καθορίσθηκε υποχρεωτική εφαρμογή του νόμου σε όλες τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα.

Η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΣ από το 1994 έχει περιλάβει στον πίνακα των ιατρικών ειδικοτήτων και την ιατρική εργασίας και σήμερα ειδικεύονται τρεις υπίατροι στη συγκεκριμένη ειδικότητα με πρόβλεψη να καλυφθούν όλες οι θέσεις όπου απαιτούνται ιατροί εργασίας.

Σε όλα τα εργοστάσια βάσεως του Στρατού Ξηράς διατίθενται ειδικοί αξιωματικοί ιατροί του Υγειονομικού Σώματος προκειμένου να αξιοποιηθούν σαν ιατροί εργασίας.

Διαβάστε επίσης