Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Εργασίας κ. Λευτέρη Τζιόλα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας κ. Π. Πολυχρονίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Όπως αποφασίστηκε, οι τροποποιήσεις θα προωθηθούν μετά από κοινωνικό διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και θα αφορούν:

– Την επαναξιολόγηση των κατηγοριών επικινδυνότητας

– Την ολοκλήρωση της πρότασης για βελτίωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

– Την τροποποίηση του Π.Δ.70/90 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στις ναυπηγικές εργασίες

– Την επανακατάταξη των επιχειρήσεων στις κατηγορίες επικινδυνότητας σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του 1991

– Τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από τους εργοδότες των επιχειρήσεων μεσαίας επικινδυνότητας

– Την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας, τεχνικού ασφάλειας και τον επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων τους

– Την αντιμετώπιση των κινδύνων που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία

– Την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των νόμων.

Διαβάστε επίσης