629 δισ. για φάρμακα. Σημαντική αύξηση των εισαγωγών

Η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση την τελευταία πενταετία. Από 415,9 δισ. δρχ. το 1995 έφθασε τα 629,1 δισ. δρχ. το 2000, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς φαρμάκων από το 1995 και εντεύθεν καταλαμβάνουν τα εισαγόμενα φάρμακα, τα οποία παρουσίασαν πολύ γρήγορους ρυθμούς αύξησης, από 18,3% της αγοράς το 1987 σε 57% το 2000. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη που πραγματοποίησε και παρουσίασε το Ιδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Ο κλάδος των εγχωρίως παραγομένων φαρμακευτικών προϊόντων βρίσκεται την τελευταία δεκαετία σε φθίνουσα πορεία στην ελληνική αγορά. Συνεχώς μάλιστα χάνει έδαφος προς όφελος των εισαγομένων φαρμάκων, γεγονός που αποδίδεται στην πολιτική τιμολόγησης, η οποία δεν ευνοεί την εγχώρια παραγωγή. Αντίθετα ευνοεί τα εισαγόμενα προϊόντα, αφού η χαμηλότερη εργοστασιακή (ex-factory) τιμή της Ευρώπης αποτελεί κεκτημένο για αυτά, ενώ λειτουργεί ως ανώτατο όριο για τα εγχωρίως παραγόμενα ή και συσκευαζόμενα προϊόντα.

Βάσει της μελέτης το μερίδιο των εγχωρίως παραγομένων ή και συσκευαζόμενων φαρμάκων μειώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα το 2002 να ανέρχεται μόνο στο 42% της αγοράς, ενώ το 1987 το μερίδιο αυτό ήταν 80,6%. Την τελευταία 15ετία η ελληνική φαρμακοβιομηχανία χαρακτηρίζεται από οριζόντια διάρθρωση στην παραγωγή της. Αυτό σημαίνει ότι παράγει και άλλα προϊόντα (όπως καλλυντικά και ορούς), ενώ δεν παράγει πρώτες ύλες φαρμάκων.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται στη διεθνή αγορά φαρμάκου, με βάση την προβλεπόμενη άνοδο της αγοράς, την υψηλή τεχνολογία υγείας, τη διαφήμιση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και τις οικονομίες κλίμακας που προωθούνται μετά τις μεγάλες συγχωνεύσεις που παρατηρήθηκαν στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά την τελευταία δεκαετία.

Ολα αυτά σε συνδυασμό και με την προσπάθεια των περισσότερων κυβερνήσεων να συγκρατήσουν τις δαπάνες υγείας, οδηγούν τη φαρμακοβιομηχανία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων των οποίων η αυξημένη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να δικαιολογεί το επιπλέον κόστος.

Η μελέτη, αναφερόμενη στις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνει τις προβλέψεις που έγιναν από την IMS Health ύστερα από ανάλυση 234 χωρών, υπογραμμίζοντας ότι η φαρμακευτική αγορά θα μεγαλώνει με ετήσιο ρυθμό 8,4% στα επόμενα πέντε έτη. Εκτιμήσεις της IMS Health ανεβάζουν τα έσοδα της φαρμακοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο για το έτος 2000 σε 320 δισ. δολ., 11% αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση