Δίκτυο οικολόγων: Παρέμβαση στην ελληνική πραγματικότητα

Η διαφύλαξη του δασικού πλούτου της χώρας μας, ο οικολογικός και ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός και η αειφορική διάσταση του τουρισμού αποτελούν τις τρεις βασικές και αλληλένδετες αρχές μιας πολιτικής που είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας. Σήμερα παρά ποτέ αναδεικνύεται ο πολυλειτουργικός ρόλος των δασικών περιοχών, τόσο ως οικοσυστημάτων που επηρεάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους (αποθέματα υδάτινων πόρων διαμόρφωση κλίματος κλπ), όσο και ως κοινωνικών χώρων φυσικής αναψυχής και πολιτισμού.

Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αν κριθεί με βάση τις παραπάνω αρχές είναι ζοφερή. Τα δασικά αποθέματα συνεχώς μειώνονται και υποβαθμίζονται μέσα από ένα όργιο παρανομιών και εγκληματικών πρακτικών, όπως είναι οι εμπρησμοί οι καταπατήσεις και οι εκχερσώσεις. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εκχωρήσεις που γίνονται με την ανοχή ή νομιμοποίηση των κρατικών υπηρεσιών και της διοίκησης.

Η παντελής έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, που εντείνεται από την ανυπαρξία μέχρι τώρα του εθνικού κτηματολογίου, ανοίγει την όρεξη ολοένα και περισσότερων αυθαιρετούντων που ελπίζουν σε νομιμοποίηση των πράξεών τους όπως πολλές φορές έγινε μέχρι σήμερα.

Την εικόνα της καταστροφής συμπληρώνει και ο μαζικός τουρισμός στο βαθμό που απαξιώνει τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και τελικά υποβαθμίζει τα οικοσυστήματα και καταναλώνει τον φυσικό μας πλούτο. Τέτοιας μορφής τουρισμός αναιρεί τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται. Η ευθύνη του κράτους και της πολιτικής εξουσίας για τα παραπάνω είναι τεράστια. Ενεργεί με πελατειακά κριτήρια. Ολιγωρεί απέναντι στις παρανομίες δεν εφαρμόζει τους νόμους και παραλείπει επιμελώς την εκπλήρωση των στοιχειωδών υποχρεώσεων του. Οι προηγούμενες πράξεις και παραλείψεις σε συνδυασμό με την μικρή ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι υπεύθυνες για μια πορεία που αν δεν αναστραφεί θα αποστερήσει από τις επόμενες γενιές ένα συλλογικό αγαθό πολύτιμο για την ίδια τη ζωή.

Η κρισιμότητα των παραπάνω προβλημάτων απαιτούν μια ριζική αλλαγή της μέχρι τώρα κυβερνητικής πολιτικής στην κατεύθυνση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αειφορικής χρήσης του περιβάλλοντος.

Για αυτό καλούμε την πολιτεία να διαφυλαχτεί και να επεκταθεί ο δασικός πλούτος της χώρας μας που ας σημειωθεί είναι ο μικρότερος της Ευρώπης να γίνεται διαχείριση του δάσους και των δασικών εκτάσεων με βάση τις αρχές της αειφορίας ώστε να εκπληρώνεται ο πολυλειτουργικός του ρόλος να εφαρμοστεί επιτέλους ένας δεσμευτικός και σαφής χωροταξικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί σύντομα το εθνικό κτηματολόγιο και δασολόγιο να επανατοποθετηθεί το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης με την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού και οικοτουρισμού σε συνδυασμό με την προστασία της γεωργικής δραστηριότητας, των αγροδασικών τοπίων και γενικά την υποταγή του τουρισμού στις αρχές της αειφορίας. Τέτοιες μορφές τουρισμού, εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς συνδυάζοντας την οικονομική τοπική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος

Σημαντικές ευθύνες αποκτά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση που πρέπει να διεκδικήσει τον ουσιαστικό και θεσμικό της ρόλο για το σχεδιασμό της ανάπτυξης στο χώρο ευθύνης της.

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων εκτιμά τελικά ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βασίζεται στην κοινωνική συναίνεση που διασφαλίζεται με την διαρκή και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών και την ενεργοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής των Οικολογικών Οργανώσεων και Ενώσεων Πολιτών στον σχεδιασμό και στις αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν: ΥΠΕΧΩΔΕ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσων, Δήμος Ροδίων κ.α.

Για το Προεδρείο του Συνεδρίου

Μανιτάκης Αντώνιος

Δοματζόγλου Κυριάκος

Βασενχόφεν Λουδοβίκος

Καραμέρης Αθανάσιος

Παπαχριστοδούλου Ιωάννης

Χατζηκομνηνού Σοφία

Διαβάστε επίσης