Τα οφέλη της επισκληρίδιου αναισθησίας στις επεμβάσεις καρδιάς

Σημαντική μείωση του συνολικού χρόνου νοσηλείας των ασθενών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, επιτυγχάνεται πλέον με την χρήση της επισκληριδίου τεχνικής σε συνδυασμό με την γενική αναισθησία. Η τεχνική αυτή είναι μια μέθοδος αναισθησίας, η οποία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος σε σχέση με της συμβατικές αναλγητικές τεχνικές καθώς οι δόσεις των οπιοειδών που χρησιμοποιούνται είναι σημαντικά χαμηλότερες με ορατό πλεονέκτημα την γρηγορότερη αποσωλήνωση του ασθενή.

Πρόσφατη κλινική μελέτη, μάλιστα, απέδειξε την υπεροχή της επισκληριδίου τεχνικής έναντι των παραδοσιακών τεχνικών. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά καθώς διαπιστώθηκε ότι στην επισκληρίδιο αναισθησία παρατηρείται μείωση των υπερκοιλιακών αρρυθμιών, καλύτερη πνευμονική λειτουργία και ταχύτερη αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα με σημαντικά μικρότερο αριθμό λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Όλες οι νεώτερες εξελίξεις στην καρδιοχειρουργική αναισθησία θα παρουσιαστούν σε Ημερίδα που διοργανώνει ο αναισθησιολογικός τομέας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, με θέμα: Νέοι Ορίζοντες στην Καρδιοχειρουργική Αναισθησία στις αρχές της νέας χιλιετίας.

Διαβάστε επίσης