Μειώνεται το ποσοστό των ενήλικων καπνιστών στις ΗΠΑ

Το ποσοστό των ενήλικων που καπνίζουν στις ΗΠΑ, σημειώνει μείωση, φτάνοντας το 23.5% το 1999, σύμφωνα με έρευνα των κέντρων ελέγχου λοιμώξεων (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) των ΗΠΑ. Αυτή η μείωση θεωρείται μέτρια, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Αμερικανική κυβέρνηση για μείωση του ποσοστού καπνιστών από 24% το 1998 σε 12% το 2010.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι επιστήμονες από το CDC, μετά την ανάλυση στοιχείων, για το κάπνισμα, που συγκεντρώθηκαν από 30.000 άτομα, εκ των οποίων ανταποκρίθηκε ένα ποσοστό 70%.

Το 1999 περίπου 46.5 εκατομμύρια ενήλικες ήταν καπνιστές στις ΗΠΑ. Ο όρος καπνιστής περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν καπνίσει περισσότερα από 100 τσιγάρα στη ζωή τους είτε κάπνιζαν καθημερινά, είτε περιστασιακά.

Σύμφωνα με την έρευνα οι ενήλικοι άνδρες καπνίζουν περισσότερο από τις ενήλικες γυναίκες με ποσοστό 25.7% έναντι του 21.5% στις γυναίκες. Μάλιστα τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώνονται στα χαμηλότερα κοινωνικά και μορφωτικά στρώματα.

Προκειμένου όμως να επιτευχθεί το ποσοστό του 12% μέχρι το 2010, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί μείωσης των ενήλικων καπνιστών, όπως δηλώνουν οι ειδικοί επιστήμονες.

Διαβάστε επίσης