Μοναξιά και περίθαλψη τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας

Στα προβλήματα που σηματοδοτεί η γήρανση του πληθυσμού και τα μεγάλα κενά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας σε θέματα υγείας, πρόνοιας και ασφαλιστικής κάλυψης των ηλικιωμένων, αναφέρεται ανακοίνωση της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΗΕ, όταν το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 χρόνων μίας χώρας είναι άνω του 7%, χαρακτηρίζεται γηρασμένη. Η Ελλάδα, με ποσοστό σήμερα άνω του 16% και προοπτικές για το άμεσο μέλλον, το 2030, να πλησιάζει το 25%, θεωρείται χώρα γερασμένου πληθυσμού.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση η βασική προσπάθεια για τον ηλικιωμένο είναι η διατήρηση καλής ποιότητας ζωής με εξασφάλιση της αυτονομίας του και της αυτάρκειάς του, όπως και η προστασία του σε περίπτωση που αρρωστήσει.

Επίσης επισημαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου, και πρέπει να τους φροντίζουμε όπως φροντίζουμε και τις άλλες ομάδες ηλικιών, κάτι που, ταυτόχρονα, θα βγάλει τον ηλικιωμένο από την απομόνωσή του και το αίσθημα μοναξιάς που έχει και θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και τονίζεται ακόμα ότι η ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών για ηλικιωμένους γίνεται επιτακτική.

Οπως αναφέρεται, στις αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν κρεβάτια που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού των ηλικιωμένων, που είναι το ποσοστό ηλικιωμένων που χρειάζεται προστατευμένη διαμονή ή παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή η χώρα μας έπρεπε να έχει περί τα 150.000 προστατευμένα κρεβάτια.

Επίσης, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία υπογραμμίζει ότι χρειάζεται ειδική εκπαίδευση στελεχών (γιατρών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών) που θα έδινε λύσεις στα παραπάνω προβλήματα.

Η Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία έχει κάνει ενημερωτικές εκστρατείες σε θέματα διάγνωσης της άνοιας και της κατάθλιψης, αλλά και στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, πλαισιωμένη αποκλειστικά από εθελοντές, προσφέρει στα γραφεία της (Κάνιγγος 23, Αθήνα) και τηλεφωνικά (3811612, 3840317) ενημέρωση, νομική καθοδήγηση, ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών.

Διαβάστε επίσης