Αμηνόρροια

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Καλείται η μη εμφάνιση (πρωτοπαθής αμηνόρροια) ή η διακοπή (δευτεροπαθής αμηνόρροια) της εμμήνου ρύσεως.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η κανονική έμμηνος ρύση (περίοδος) εξαρτάται από την κανονική λειτουργία ολόκληρου του ενδοκρινικού συστήματος, από τον υποθάλαμο, έως και τις ωοθήκες και τη μήτρα. Ως έμμηνος ρύση ορίζεται η απόπτωση του ενδομητρίου, κάτω από την επίδραση των ορμονών (οιστρογόνα, ή οιστρογόνα και προγεστερόνη). Τα επίπεδα αυτών των ορμονών υπόκεινται σε μια κυκλική εναλλαγή, η οποία είναι υπεύθυνη για την διακοπή της περιόδου και την έναρξη του νέου κύκλου. Έτσι η εμφάνιση της αμηνόρροιας μπορεί να οφείλεται ή σε ανεπαρκείς ποσότητες των υπευθύνων ορμονών (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμμηνόπαυση), ή σε διακοπή αυτής της κυκλικής ορμονικής εναλλαγής (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εγκυμοσύνη).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

-κολπικό επίχρισμα για έλεγχο της οιστρογονικής δράσης
-βιοψία ενδομητρίου
-χορήγηση προγεστερόνης και μελέτη του ενδομητρίου
-προσδιορισμός της βασικής θερμοκρασίας σώματος
-προσδιορισμός των ορμονών στο αίμα και στα ούρα
-καθορισμός της οστικής ηλικίας στα νεαρά κορίτσια
-ακτινολογικό έλεγχο της υπόφυσης και του υποθαλάμου
-χρωμοσωμικές μελέτες

Διαβάστε επίσης