Προεφηβικός ανδρικός υπεργοναδισμός

Άλλες ονομασίες

Πρώιμη ήβη στον άνδρα
σεξουαλική πρωιμότητα στον άνδρα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η πρώιμη εμφάνιση των χαρακτηριστικών του ενήλικα άνδρα σε αγόρια που βρίσκονται πριν την ηλικία της ήβης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

-Νευρογενή και υποφυσιακά αίτια : όγκοι στον εγκέφαλο, εγκεφαλίτιδα και ιδιοπαθής ενεργοποίηση της υπόφυσης.
-Γοναδικά αίτια : όγκος των διαμέσων κυττάρων του όρχεως.
-Επινεφριδικά αίτια : εμβρυική υπερπλασία ή όγκος

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Οταν τα αίτια είναι εγκεφαλικά, οι όρχεις ωριμάζουν φυσιολογικά και παράγεται σπέρμα, τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου είναι φυσιολογικά, οι γεννητικές ορμόνες εκκρίνονται σε ποσά που είναι ανάλογα με τα ποσά που παρατηρούνται στους ενήλικες.
Σε περίπτωση όγκου των διαμέσων κυττάρων του όρχεως υπάρχει ανεξέλεγκτη παραγωγή ορμονών από τον όγκο και δεν υπάρχει σπερματογένεση. είναι η πιο συχνή περίπτωση που θα πρέπει να μας απασχολεί σε παιδιά.
Σε περίπτωση υπερπλασίας των επινεφριδίων, έχουμε υποπλαστικούς όρχεις και συχνά μπορεί να εμφανιστεί ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων στους ενήλικες. Δεν υπάρχει σπερματογένεση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι αιτιολογική και συνίσταται στην αφαίρεση του όγκου ή στην ορμονική καταστολή με τη χορήγηση κορτιζόλης, εάν το αίτιο είναι επινεφριδικό, ή ανταγωνιστών για την πρόληψη της απελευθέρωσης των γοναδοτροπινών από την υπόφυση. Έχουν δοκιμαστεί και αντιανδρογόνα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση