Το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προστασία των νέων

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) ψήφισε πρόταση σύμφωνα με την οποία, οι χώρες – μέλη του ΣτΕ οφείλουν να προβούν σε εφαρμογή μιας κοινωνικής και δυναμικής πολιτικής για τους νέους που κατοικούν σε πόλεις. Η απόφαση αυτή εκπονήθηκε ύστερα από ανησυχητικά φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν περιστατικά κακοποίησης παιδιών, παιδικής εγκληματικότητας, παιδιών χωρίς στέγη καθώς και περιστατικά περιθωριοποίησης νέων που ζουν σε προάστια.

Εχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες πρόνοιας δεν αρκούν για την επίλυση του ζητήματος της εγκληματικότητας των νέων, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκτιμά ότι λύση στο θέμα αυτό θα δώσει η εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

Η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών θα πρέπει να σέβεται τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των παιδιών, όπως αυτά προβλέπονται από τις Συμβάσεις για τα Δικαιώματα των Παιδιών των Ηνωμένων Εθνών καθώς και του ΣτΕ.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση