Πρόστιμα για μη έγκαιρη ενημέρωση για το Lipoban, Lipidil

Την επιβολή του ανώτατου προβλεπομένου προστίμου στην εταιρία Bayer και σε κάθε ένα από τους θεράποντες γιατρούς, καθώς και πρόστιμο 2 εκατομμυρίων δραχμών στην εταιρία Fournier, αποφάσισε να εισηγηθεί το ΔΣ του ΕΟΦ, λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσης του για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπολιπιδαιμικά φάρμακα.

Σύμφωνα με το νόμο, ανώτατο πρόστιμο για φαρμακευτικές εταιρίες είναι 5 εκατομμύρια δραχμές και 2,5 εκατομμύρια για γιατρούς.

Ο ΕΟΦ ειδοποιήθηκε για τους δύο θανάτους ασθενών από τη χρήση του φαρμάκου και στις δύο περιπτώσεις από τις εταιρείες και όχι από τους γιατρούς, στη μεν πρώτη περίπτωση 2 μήνες μετά το συμβάν και στη δεύτερη 9 μήνες.

Διαβάστε επίσης