Ενημέρωση για την ασφάλεια έναντι στη βιοτρομοκρατία ζητά η Ν. Δ

Επιστολή με αντικείμενο την ασφάλεια της χώρας από πλευράς βιολογικών και ραδιενεργών κινδύνων, απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Α. Κακλαμάνη ο υπεύθυνος του Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος.

Με την επιστολή αυτή η ο κ. Γιαννόπουλος ζητά από τον Πρόεδρο της Βουλής, να ορίσει, σε συνεννόηση με τον κ. Υπουργό Υγείας, ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων από την Επιτροπή Πυρηνικής -Βιολογικής Ασφαλείας, ανεξαρτήτως διατάξεων και ρυθμίσεων του κανονισμού της Βουλής.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως ακολούθως:

Προς τον κ. Πρόεδρο Της Βουλής των Ελλήνων

Κύριε Πρόεδρε,

Από τον Τύπο και τα ΜΜΕ πληροφορούμεθα ότι προς αντιμετώπιση επικαίρων ζητημάτων ασφαλείας της χώρας έναντι βιολογικών και ραδιενεργών κινδύνων, ο κ. Υπουργός Υγείας συνέστησε ειδική Επιτροπή.

Η σοβαρότης του προβλήματος είναι προφανής όπως και η ανάγκη να διασφαλισθούν όλα τα εχέγγυα επιτυχούς αποστολής μίας τέτοιας επιτροπής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις τούτου, όμως, είναι η αξιοποίηση όλων των ειδικών εκ του διατιθεμένου επιστημονικού δυναμικού της χώρας, η διασφάλιση σε μια Επιτροπή όπως αυτή όλης της απαραίτητης λειτουργικής υποδομής, και η πλήρης και άμεση ενημέρωση τόσο της κοινής γνώμης όσο και περισσότερο του πολιτικού κόσμου της χώρας που καλείται να λάβει ή να στηρίξει τις σχετικές αποφάσεις.

Το Σώμα εξ όσων γνωρίζουμε ουδέποτε ενημερώθη επί όλων αυτών. Οχι μόνον αυτό δε, αλλά ουδέποτε επληροφορήθη την ειδική επιστημονική, ερευνητική συγγραφική κλπ ενασχόληση των μελών της Επιτροπής αυτής που συνεστήθη προσφάτως, ώστε να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι οι τύχες του τόπου επί ενός τόσον σοβαρού ζητήματος ανετέθησαν εις χείρας των πλέον ειδικών.
Επί πλέον δεν έχομε πληροφορηθεί μέχρι τώρα να είναι στις προθέσεις του κ. Υπουργού Υγείας να παρουσιάσει στο Σώμα μέσω ειδικής τούτου επιτροπής το Ειδικό αυτού συμβουλευτικό Οργανο.

Κατόπιν αυτού, εκτιμώ ότι ανεξαρτήτως διατάξεων και ρυθμίσεων του κανονισμού μας, δύνασθε να συνεννοηθείτε σχετικώς με τον κ. Υπουργό Υγείας προκειμένου να ορίσετε ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων διά της εμφανίσεως ενώπιον αυτής της Επιτροπής Πυρηνικής -Βιολογικής Ασφαλείας. Προς αρτιότερη και ουσιαστικότερη υλοποίηση τούτου σκόπιμον θα είναι όπως τεθούν υπόψιν των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής πλήρη βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία της ενεργού και αποδεδειγμένης ενασχόλησης των μελών της Επιτροπής Βιολογικής-Πυρηνικής Ασφαλείας με τα εξειδικευμένα θέματα για τα οποία τους καλούν τώρα να βοηθήσουν την Πολιτεία.

Διαβάστε επίσης