Ασθενείς με …άσπρη μπλούζα

Ασθενείς με ...άσπρη μπλούζαΑν και όλοι θεωρούν την υγεία σαν το μεγαλύτερο αγαθό που καθορίζει την προσωπική τους ευτυχία, στην πράξη όταν αρρωστήσουν και είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις ιατρικές συμβουλές μιας συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής, πολλές φορές αναλαμβάνουν οι ίδιοι το ρόλο του γιατρού του εαυτού τους και είτε παίρνουν φάρμακα που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλα, είτε ακολουθούν την αγωγή που τους έδωσε ο γιατρός, αλλά με το δικό τους τρόπο. Ετσι, πολλές φορές τη διακόπτουν όποτε αυτοί νομίζουν, αυξομειώνουν τις δόσεις των φαρμάκων κατά βούληση ή δε λαμβάνουν υπόψη τους τις οδηγίες σχετικά με τις παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχουν τα φάρμακα που παίρνουν.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Βασιλική Φαρμακευτική Ομοσπονδία της Αγγλίας διαπιστώθηκε ότι το 50% των ασθενών ηλικίας 18 – 39 ετών, δεν ακολουθούν τις οδηγίες που τους έχει δώσει ο γιατρός σχετικά με τα φάρμακα που παίρνουν.

Το πιο συχνό λάθος που κάνουν οι ασθενείς είναι ότι διακόπτουν τη λήψη των φαρμάκων όποτε αυτοί νομίζουν, ενώ συχνό είναι και το φαινόμενο να αγνοούν τις οδηγίες σχετικά με το αν θα πρέπει να τα παίρνουν πριν ή μετά το φαγητό.

Μία επικίνδυνη παράβλεψη είναι και αυτή που αφορά την πιθανή επίδραση ενός φαρμάκου στην ικανότητά μας να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα την οδήγηση.

Η κατανάλωση αλκοόλ τέλος αποτελεί ακόμα μία παράμετρο που πολλοί ασθενείς αυτοσχεδιάζουν, με αποτέλεσμα είτε να αναστέλλεται η δράση του φαρμάκου είτε να αυξάνει ανεξέλεγκτα τη δράση του.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πιο νέοι ασθενείς είναι αυτοί που αγνοούν περισσότερο τις οδηγίες της συνταγής και είναι αυτοί που δίνουν τις πιο ελλιπείς πληροφορίες στο γιατρό τους σχετικά με το τι άλλα φάρμακα παίρνουν.

Τέλος η έρευνα έδειξε ότι ενώ οι νεαρές μητέρες ακολουθούν πιστά τις οδηγίες σχετικά με τα φάρμακα που πρέπει να πάρουν τα παιδιά τους, δεν κάνουν το ίδιο και για τα φάρμακα που πρέπει να πάρουν οι ίδιες.

Οταν πρόκειται λοιπόν να πάρετε ένα φάρμακο καλό είναι :

-Να ζητάτε από το γιατρό να σας εξηγήσει τι ακριβώς κάνει αυτό το φάρμακο.

-Ενημερώστε τον για τυχόν άλλα φάρμακα που παίρνετε ή για αλλεργίες που πιθανόν έχετε.

-Να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες του γιατρού σχετικά με τη δοσολογία, τον τρόπο και το χρόνο λήψης του φαρμάκου.

-Ρωτήσετε το γιατρό σας για τις πιθανές παρενέργειες των φαρμάκων που θα χρησιμοποιήσετε και για το τι θα πρέπει να αποφύγετε (π.χ. αλκοόλ, οδήγηση) κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Διαβάστε επίσης