Νέοι δείκτες για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

Νέοι δείκτες για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτηΟ καρκίνος του προστάτη προσβάλλει τους άνδρες κατά μέσο όρο στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους. Στην Αμερική αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου που εάν όμως διαγνωσθεί έγκαιρα, υπάρχουν υψηλές πιθανότητες ολοκληρωμένης ίασης. Μέχρι σήμερα, το εργαλείο των ιατρών στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη ήταν το “εξειδικευμένο αντιγόνο του προστάτη” (PSA – prostate specific antigen). Το PSA είναι ένα μεγάλο πρωτεϊνικό μόριο, που παράγεται αποκλειστικά από τα κύτταρα του προστάτη. Οι φυσιολογικές του τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1,0ng/ml – 2,0ng/ml, ενώ καθώς το άτομο μεγαλώνει οι τιμές αυτές μεταβάλλονται αυξητικά. Τιμές πάνω από 4,0ng/ml συνήθως σηματοδοτούν την έναρξη περαιτέρω εξετάσεων, με πιθανή υποψία καρκίνου.

Πρόσφατα, σε εργαστηριακές δοκιμές διαφόρων τύπων καρκίνου του προστάτη ανακαλύφθηκαν δύο νέοι δείκτες, που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διάγνωση της ασθένειας. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την ανακάλυψη αυτή περιελάμβανε τη σύγκριση, σε ότι αφορά την έκφραση πρωτεϊνών, μεταξύ φυσιολογικού και καρκινικού ιστού του προστάτη.

Ο πρώτος δείκτης είναι η πρωτεάση hepsin , μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη που αναγνωρίζει και κόβει συγκεκριμένες πρωτεΐνες-στόχους . Τα επίπεδα της πρωτεάσης αυτής παρουσιάζουν μία σημαντική μείωση σε καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε σε σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου του προστάτη (καλοήθεις ή κακοήθεις).

Ο δεύτερος δείκτης σχετίζεται με το ογκογονίδιο myc, το οποίο υπερεκφράζεται σε καρκίνο του προστάτη. Μαζί με το myc υπερεκφράζεται και μία κινάση, η pim1 (η οποία κωδικοποιείται από ένα πρώτο-ογκογονίδιο). Φαίνεται πως τα δύο αυτά γονίδια δρουν συνεργατικά στον καρκίνο του προστάτη. Παρόμοια με την πρωτεάση hepsin, η μεταβολή των επιπέδων των myc και pim1 παρατηρείται σε σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου του προστάτη.

Ο στόχος των ερευνητών είναι τελικά να ανακαλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καρκινικοί δείκτες ώστε να γίνεται ασφαλέστερα και ταχύτερα η διάκριση ανάμεσα σε φυσιολογικό και καρκινικό ιστό του προστάτη. Το πρώτο βήμα φαίνεται να γίνεται με τους δείκτες hepsin και pim1, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότερα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης