Παρέμβαση για την παιδική εργασία

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Τάσου Γιαννίτση, συγκροτείται 13μελής επιτροπή, στο πλαίσιο της επικυρωμένης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.

Η επιτροπή, που έχει ως έργο να καταγράψει τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας στη χώρα μας, στο πλαίσιο προσδιορισμού τους από την Εθνική νομοθεσία, αποτελείται από τους:

1. Γιώργο Χρούσο, τακτικό καθηγητή Παιδιατρικής
Παν/μίου Αθηνών ως πρόεδρο.
2. Ιωάννη Τσιάντη, αναπληρωτή καθηγητή
Παιδοψυχιατρικής πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρωτή
πρόεδρο.
3. Ελένη Πετρίδου, αναπλ. Καθηγήτρια στο τμήμα υγιεινής
Πανε/μίου Αθηνών, ως μέλος.
4. Λορέτα Θωμαϊδου, επιμελήτρια Α΄ της Α΄Παν/κής
Παιδιατρικής κλινικής ως μέλος.
5. Δέσποινα Μαρκόσογλου, επιμελήτρια Α΄της Α΄ Παν/κής
Παιδιατρικής κλινικής, συνεργάτιδα της γενικής
γραμματείας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ως μέλος.
6. Λεωνίδα Νικολούζο, εκπρόσωπο της ΓΣΒΕΕ, ως μέλος.
7. Θεόδωρο Δεληγιάννη, εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, ως μέλος.
8. Ευθυμία Ιωαννίδου, εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ ως μέλος.
9. Στέλλα Διαμάντη, εκπρόσωπο της ΓΕΣΑΣΕ ως μέλος.
10.Φωτεινή Χριστοφυλλοπούλου, εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ,
ως μέλος.
11.Ρένα Μπαρδάνη, εκπρόσωπο του ΣΕΒ ως μέλος.
12.Ξιάρχου- Νικολακάκου Μαριάνθη, γιατρό, προϊσταμένη
του τμήματος Ιατρικής της Εργασίας και εργονομίας του
Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως
μέλος.
13.Σταματίνα Πισιμίση, προϊσταμένη τμήματος της
Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μέλος.

Διαβάστε επίσης