Βραβεία σε επιχειρήσεις για υγιεινή και ασφαλή εργασία

Την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) να θεσμοθετήσει τη βράβευση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν καλές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο πνεύμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PREVENT, χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Ο ΣΒΒΕ συγχαίρει επίσης τις επιχειρήσεις μέλη του Βαρβαρέσος ΑΕ Νηματουργεία Ναούσης, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ και Ελληνική Υφαντουργία ΑΕ για τη βράβευσή τους από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2001.

Στην προαναφερθείσα εκδήλωση οι εκπρόσωποι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αναφέρθηκαν σε έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό διαπιστώνοντας ότι ήδη απασχολούνται Τεχνικοί Ασφαλείας σε ποσοστό 77% και Γιατροί Εργασίας σε ποσοστό 69%.

Διαβάστε επίσης