Γονίδιο διευκολύνει την ανθρώπινη κλωνοποίηση

Η ύπαρξη ενός γονιδίου στον ανθρώπινο γενετικό κώδικα διευκολύνει την κλωνοποίηση του ανθρώπου σύμφωνα με ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της North Carolina, οι οποίοι δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους στο επιστημονικό περιοδικό Human Molecular Genetics.

Η κλωνοποίηση διαφόρων ζώων συχνά αποτυγχάνει γιατί οι κλώνοι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από το φυσιολογικό με αποτέλεσμα να πεθαίνουν, είτε κατά τη διάρκεια της κύησης είτε μετά από τη γέννηση τους.

Στα πρωτεύοντα θηλαστικά υπάρχουν δύο αντίγραφα ενός γονίδιου με την ονομασία IGF2R, το οποίο ελέγχει το μηχανισμό ανάπτυξης του εμβρύου. Στα υπόλοιπα θηλαστικά υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο αυτού του γονιδίου με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργό.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το έμβρυο να γίνεται πιο ευπαθές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κλωνοποίησης στο εργαστήριο, με συνέπεια να παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαφόρων ανωμαλιών μη συμβατών με την ζωή.

Διαβάστε επίσης