Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί απομακρύνονται από το Αλεξάνδρα

Την απομάκρυνση τριών πανεπιστημιακών γιατρών από το Νοσοκομείο Αλεξάνδρα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Α’ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (ΠΕΣΥ) Αττικής, γιατί δεν διέκοψαν τη συνεργασία τους με τη Γυναικολογική Κλινική Μητέρα, παραβαίνοντας σχετική διάταξη του νέου νόμου για το ΕΣΥ η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου.

Πρόκειται για τους κ.κ. Δημήτρη Λουτράδη, αναπληρωτή καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Δημήτρη Μιναρετζή, λέκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γεώργιο Καλλιπολίτη, επίκουρο καθηγητή.

Οι εν λόγω γιατροί δεν δήλωσαν ότι θα διακόψουν τη συνεργασία τους με το «Μητέρα› ούτε και μετά από τη σύσταση που τους έκανε η διοίκηση του Α’ ΠΕΣΥ Αττικής, δίνοντάς τους διορία 10 ημερών.

Στο μεταξύ, όμως, έκαναν ασφαλιστικά μέτρα κατά του «Μητέρα›, καθώς την 1η Ιουνίου 2001 η διοίκηση της κλινικής τους ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη συνεργασία τους προκειμένου να μην καταβάλει το πρόστιμο, ύψους 25 εκατ. δραχμών για τον καθένα, όπως ορίζει ο νόμος. Το δικαστήριο όρισε δικάσιμο στα τέλη του μήνα.

Διαβάστε επίσης