Αναστολή λειτουργίας σε γνωστό ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη

Μετά από καταγγελία καταναλωτή για τροφοδηλητηρίαση, που προκλήθηκε από κατανάλωση προϊόντων ζαχαροπλαστικής από το γνωστό ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη Plaisir, κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ διεξήγαγε επειγόντως έλεγχο σε εργαστήριο της επιχείρησης και αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του.

Υποκατάστημα της συγκεκριμένης επιχείρησης είχε ελεγχθεί από τον Ε.Φ.Ε.Τ και στις 6 Ιουνίου 2001, και διαπιστώθηκαν επίσης, σοβαρές παραβιάσεις των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Επειδή η συνέχιση της λειτουργίας του παραπάνω εργαστηρίου, με τις ίδιες απαράδεκτες υγειονομικά συνθήκες, προκαλεί μείζον πρόβλημα στην καταλληλότητα και την ασφάλεια των διατιθέμενων προϊόντων και θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία, ο Ε.Φ.Ε.Τ μετά από πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας πήρε την παραπάνω απόφαση.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ Θεσσαλονίκης διενεργεί εντατικούς ελέγχους σε όλα τα υποκαταστήματα και τα εργαστήρια της παραπάνω επιχείρησης, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν εντός των προσεχών ημερών, και για τα αποτελέσματα θα ενημερωθούν οι καταναλωτές. Ο Ε.Φ.Ε.Τ συνιστά στους καταναλωτές να αποφεύγουν την κατανάλωση προϊόντων από τα παραπάνω καταστήματα έως ότου ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων και συμμορφωθεί η επιχείρηση στις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Σημειώνουμε επίσης, ότι ειδική επιτροπή του Ε.Φ.Ε.Τ έχει ήδη ολοκληρώσει τη σύνταξη του «Οδηγού Υγιεινής για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής», ο οποίος θα εγκριθεί από το Δ.Σ του Ε.Φ.Ε.Τ στις 12.07.01 και θα τεθεί σε άμεση εφαρμογή. Η εφαρμογή των απαιτήσεων του παραπάνω «Οδηγού» μέσο της συστηματοποίησης και του εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχων, σε όλες τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής, θα επιτρέψει τη διασφάλιση των όρων υγιεινής και καταλληλότητας στη γραμμή παραγωγής αυτών των μονάδων και τη βελτίωση της ποιότητας των διατιθέμενων προϊόντων τους στους καταναλωτές (έτοιμα γεύματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, κ.λ.π).

Διαβάστε επίσης